Home / Secondo Piano  / wwf informa, il pensiero alla Santuzza, Patrona di Palermo
   

wwf informa, il pensiero alla Santuzza, Patrona di Palermo

 

Cara Santuzza Rusulia,
avi ru anni ca ni manni l’acqua pisula pisula pà to festa.
L’annu passatu nà nuttata, stannu nà iurnata
Tu, ca si na vera ambientalista, ogni cosa a fai pi la natura
Tinnisti ri lu voscu di la Quisquina assicutata r’un malacarni
Attraverso voschi e ciumani, vadduna e mpirimenti
Arrivasti a lu Piddirinu dunni arristasti fino a la to morti
Ora ca tu ri dda’ ncapu viri comu è riddutta la to Sicilia e la to Palermu
T’abbruciaru puru la to’ sacra muntagna sti devoti…
Manni signali ca nuddu ascucia

Setti anni fa a notti ru 14 a Munneddu facisti ammarari na tartaruca
ca ci misi l’ova nnà sabbia
Stanotti ri 14 a Arcamu lu facisti fari arreri…
E avi ru anni ca ni’ ecchi l’acqua rincapu senza funnu…
oggi, pi stu Fistinu rumila e binti, la to muntagna la facisti ammucciari ru malutempu
Ma nuatri ambientalisti u sapemu chi vo riri
Ti priamu Santuzza pi grapiri i cirivedda a tutti i nostri cittarini
Ca la Natura è a cosa chiù bedda c’avemu,
li voschi, li ciuma, lu mari e li vadduna, l’aceddi, li serpi e li vurpuna
e semu tutti nnà stu paraddisu ca n’ama spartiri ca si chiama Terra…
Rusalia grazi pì l’acqua ca nni manni pi la to festa…
Mannala sempi chiù forti ti raccumannu,
accussì forsi li to stimati devoti u capiscinu u picchì si siddiata…
Speramu ca unnè troppu tardu però
E semu ancora ntempu pi sarvari stu paraddisu…
Rusalia pinsaci Tu
ca la Natura la canusci megghiu ri tutti nuatri misi nsemmula

15/07/2020 Giorgio De Simone, consigliere WWF Sicilia Nord Occidentale
Ambientalista e devoto di Santa Rosalia

NON CI SONO COMMENTI

POSTA UN COMMENTO